Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo – Edukacyjnych zostało zarejestrowane w KRS dnia 30 marca 2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim.

Od 1 kwietnia 2017 r. działa w Ostrowie Wielkopolskim nasze biuro przy ul. Sowińskiego 69 (I piętro).

Celem Stowarzyszenia CUBE jest przed wszystkim działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie. Nasze usługi są kierowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz osób chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Działalność Stowarzyszenia CUBE:

  1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej skierowanej do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynających działalność gospodarczą, osób bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje .
  2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej skierowanej do organizacji pozarządowych.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności oświatowej i edukacyjnej.
  4. Organizowanie i prowadzenie Ostrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  5. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców.
  6. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, których pomoc organizacyjna i finansowa służyć może realizacji celów Stowarzyszenia.

Od 1 kwietnia 2017 r. działa w Ostrowie Wielkopolskim nasze biuro przy ul. Sowińskiego 69 (I piętro).

Ponadto jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz posiadamy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie agencji pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i poradnictwa zawodowego.