Lista dokumentów do projektu „Do IT – DOTUJEMY technologie”

 

Dokumenty Rekrutacyjne

Formularz_rekrutacyjny (pdf)

Formularz_rekrutacyjny (doc)

oswiadczenie o danych (pdf)

Regulamin_rekrutacji_uczestników (pdf)

Regulamin_rekrutacji_uczestników (doc)

Karta oceny formularza (pdf)

Branże strategiczne (inteligentne specjalizacje) wg PKD (pdf)

Kody_PKD_wykluczone_z_pomocy_de_minimis

 

Dokumenty Szkoleniowe

Wniosek o zwrot kosztów opieki

Oświadczenie o użyczeniu pojazdu

Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

Oświadczenie o korzystaniu z komunikacji miejskiej

 

Przykłady biznesplanów

Biznesplan sprzątanie

Biznesplan fryzjer mobilny

Biznesplan usługi budowlane

Biznesplan weterynaria

 

Dokumenty Dotacja

 

Wzór biznesplanu (pdf)

Wzór biznesplanu (doc)

Minimalne wymagania oceny biznesplanu (pdf)

Karta oceny biznesplanu (pdf)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (pdf)

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego WZOR

 

Wniosek o przyznanie środków finansowych (docx)