Lista Uczestników Projektu ubiegających się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Do IT – dotujemy technologie’’ Aktualizacja

W związku z rezygnacją ze wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednego z uczestników uległa modyfikacji Lista rankingowa – awans uczestnika z Listy rezerwowej. Poniżej:

Lista Uczestnikow Aktualizacja