INFORMACJE O WSPARCIU POMOSTOWYM SZKOLENIOWO-DORADCZYM SPECJALISTYCZNYM

 

Pierwszy nabór wniosków prowadzony jest do 02.11.2017 r. włącznie. Po tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych i przekazana zostanie informacja o wyniku Uczestnikowi Projektu. Każdy kolejny nabór będzie prowadzony w podobnych terminach miesięcznych tj. do 2 dnia kolejnego miesiąca. Wniosek do pobrania na www.cube22.pl

Wniosek można przesłać pocztą zwykłą , skanem na adres e-mail biuro@cube22.pl lub dostarczyć osobiście do Biura projektu.

Pobierz wniosek

W przypadku posiadanej już propozycji szkolenia należy dołączyc Kartę:

Pobierz kartę