WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PO REKRUTACJI

w ramach projektu ,,Do IT – dotujemy technologie”

Poniżej przedstawiamy Państwu listę formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do projektu.

Numery ewidencyjne odpowiadają numerom, które zostały nadane każdemu uczestnikowi.

Lista rankingowa  po rekrutacji